Služby

V rámci portfólia služieb ponúkame zákazníkom poradenstvo, štúdie a analýzy IT/IS, školenia a workshopy, business continuity management, služby systémovej integrácie, implementácie, realizácie a technickej podpory.

Pre svojich zákazníkov chceme byť silným a spoľahlivým partnerom, ktorý je svojim potenciálom a rozsahom služieb schopný splniť akékoľvek požiadavky. Našim cieľom je komplexne pokryť celý životný cyklus riešenia – od technickej analýzy súčasného stavu, návrhu, plánovania, odbornej konzultácie cez samotnú implementáciu technológií a procesov, až po technickú podporu a flexibilné riešenie incidentov. Sme schopní poskytnúť

Vám komplexné služby podľa ponuky, ale i samostatne, jednorázovo i pravidelne podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Služby vykonávame prostredníctvom vlastných certifikovaných pracovníkov, ktorí sú pravidelne školení, aby zvládli prácu s najnovšími technológiami a dokázali Vám pomôcť s chodom celej firemnej IT infraštruktúry.

Sme pripravení poskytnúť Vám

Poradenstvo,
štúdie a analýzy

Pre dôležité strategické rozhodnutia v oblasti IT pre Vás vypracujeme potrebné analýzy a štúdie.

Služby
systémovej integrácie

Služby v sebe zahŕňajú analýzu súčasného IT prostredia, návrh integračných prvkov a ich implementáciu, dodávky potrebného SW a HW vybavenia.

Technickú
podporu

Poskytujeme štandardný a rozšírený technický servis pre implementované riešenia, a v prípade záujmu aj nepretržitý dozor nad prevádzkou IT systémov.

Školenia
a workshopy

Pomôžeme Vám zlepšiť technické a prevádzkové zručnosti Vašich zamestnancov.

Implementácia a realizácia

V rámci projektov implementácie a realizácie zabezpečujeme dodávky rozsiahlych infraštruktúr pre prevádzku celopodnikových aplikácií vo veľkých a stredných podnikoch. Súčasťou tejto infraštruktúry sú výkonné a stabilné servery, overené dátové úložiská, spoľahlivé sieťové prvky a bezpečné, užívateľsky príjemné prostredie klientskych staníc. V rámci projektov inštalujeme i softvér pre centrálnu správu a dozor nad prevádzkou systému. Súčasťou projektov je aj poskytovanie podpory počas prevádzky implementovaného riešenia, zaistenie záručného a pozáručného servisu.

Riadenie kontinuity IT

Máme dlhoročné skúsenosti s tvorbou a implementáciou plánov v oblasti kontinuity informačných technológií (business continuity management a disaster recovery planning), vďaka ktorým firmy dokážu účinným spôsobom čeliť nepredvídateľným situáciám – od prírodných katastrof (požiare, záplavy) až po úmyselné poškodenie systémov (hacking). Dokážeme Vám ponúknuť podporu pri spracovaní plánov BCM v úplnom rozsahu, alebo pri realizácii jednotlivých etáp plánovania:

 

  • analýza a hodnotenie rizík a ich dopad na podnikanie,
  • definovanie opatrení na elimináciu krízových situácií,
  • definovanie nástrojov obnovy a postupov v prípade výskytu krízovej situácie,
  • implementácia opatrení do súčasnej IT infraštruktúry,
  • testovanie prijatých opatrení,
  • školenie zamestnancov.

V prípade záujmu,
alebo otázok