Analýzy obrazu

Zmeníme Vaše pasívne dohľadové zariadenie na proaktívne bezpečnostné riešenie. Pridáme do Vášho kamerového systému umelú inteligenciu v podobe softvéru pre analýzu obrazu, ktorý je schopný detekovať udalosti v kamerovom obraze a vytvoriť z týchto dát zmysluplné informácie.

V oblasti bezpečnosti Vám ponúkame celú radu videoanalytických nástrojov (Security Intelligence), ktoré Vám zvýšia úroveň zabezpečenia a ochrany a umožnia Vám pružne reagovať na potenciálne nebezpečné objekty. Vstupom pre analýzu obrazu je videostream z IP kamery. Inteligentná analýza obrazu v záberoch z kamery rozpoznáva ľudí, vozidlá alebo iné objekty a vyhodnocuje ich správanie.

Dokáže detekovať neobvyklé zdržiavanie sa objektov na sledovanom mieste, sledovať ich rýchlosť a smer, sledovať vniknutie osôb alebo vozidiel do definovaných oblastí, detekovať pridané alebo odstránené objekty, a iné. Systém je schopný zo zachytených dát vytvárať zmysluplné informácie, vyvolávať poplachy a predkladať pracovníkom bezpečnosti obrazy z tých kamier, ktoré sú v danej situácií relevantné. Pozornosť osoby sledujúcej monitor začne po 20 minútach postupne klesať. Výhodou inteligentnej analýzy obrazu je schopnosť vyhodnotiť požadovanú udalosť spoľahlivejšie a skôr než operátor, ktorý sleduje živý obraz na monitore. Okrem oblasti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti je analýza obrazu užitočným nástrojom aj v oblasti obchodu a marketingu obchodných prevádzok (Retail Intelligence), a tiež v doprave (Traffic Intelligence).

Hlavné výhody

Vysoká
úroveň automatizácie

Inteligentný systém automaticky, nepretržite, v reálnom čase alebo v off-line režime analyzuje nasnímaný obraz a v prípade detekcie potencionálnej hrozby upozorní operátora.

Nižšie náklady,
vyššia spoľahlivosť

Analytické nástroje znižujú náklady spojené s obsluhou kamerových systémov, znižujú zaťaženie bezpečnostných operátorov, presnejšie kategorizujú hlásené udalosti a pomáhajú eliminovať ľudské pochybenie.

Flexibilita

Analýzu obrazu je možné použiť priamo na on-line video snímané v reálnom čase, ako aj na záznam z kamery. Jednotlivé funkcie analýzy je možné aplikovať naraz v jeden okamih alebo ľubovoľne kombinovať podľa potrieb.

Vysoká
kompatibilita

Softvér pre analýzu obrazu môže byť pripojený takmer k akejkoľvek IP kamere na trhu.

Retail Intelligence

Automatické detekcie obrazu sú mocným a užitočným nástrojom aj pre analýzu obchodných a marketingových aktivít obchodnej prevádzky a podporu obchodného rozhodovania. Inteligentné analytické nástroje v tejto oblasti umožňujú:

 

 • získať prehľad o celkovom počte zákazníkov, jeho vývoji v čase, prehľad o čase strávenom v predajni a o štruktúre zákazníkov z pohľadu pohlavia a veku,
 • vizualizovať pohyb zákazníkov po predajných plochách – identifikovať horúce miesta (najčastejšie navštevované predajné oblasti a regály), ale aj mŕtve zóny v predajnom priestore,
 • optimalizovať umiestňovanie strategických produktov,
 • optimalizovať personál z časového aj priestorového hľadiska,
 • skúmať interakcie zákazníkov s prvkami kampane a merať úspešnosť marketingových kampaní.

Traffic Intelligence

V oblasti dopravy poskytuje analýza obrazu nasledovné možnosti využitia:

 

 • zisťovanie obsadenosti parkovacích miest,
 • evidencia počtu zaparkovaných vozidiel,
 • kontrola prekročenia časového limitu parkovania,
 • detekcia vozidiel zaparkovaných v neparkovacích zónach,
 • detekcia ŠPZ,
 • zber informácií pre dokazovanie priestupkov,
 • ovládanie vstupných rámp podľa ŠPZ,
 • spätné vyhľadávanie podľa ŠPZ, a iné.

V prípade záujmu,
alebo otázok