Kamerový bezpečnostný systém

Realizujeme profesionálne návrhy a inštalácie kamerových systémov pre ochranu majetku, vonkajších i vnútorných priestorov. Navrhneme Vám na mieru ten najefektívnejší a najekonomickejší variant. A Vy budete vždy vedieť, čo sa u Vás deje.

Kamerové systémy sú určené na zvýšenie úrovne bezpečnosti objektov a priestorov ich nepretržitým monitorovaním a detekciou pohybu. Majú rozsiahle možnosti využitia – od priameho sledovania bodov záujmu (verejné priestory, komunikácia, parkoviská, interiéry budov, priemyselné areály, športové areály, technologické a výrobne procesy, ostatné priestory s možným výskytom nežiadúcich javov), cez ukladanie a archiváciu videozáznamov, až po detekcie a analýzy za pomoci integrovaných detekčných nástrojov.

Okrem jednoduchých kamerových systémov sa zaoberáme aj realizáciou inteligentných kamerových systémov schopných detekovať udalosti v kamerovom obraze a v dátach z čidiel. Tieto systémy sú schopné vytvárať z dát zmysluplné informácie, vyvolávať poplachy a predkladať pracovníkom bezpečnosti obrazy z tých kamier, ktoré sú v danej situácií relevantné. Navyše, Vaše priestory budete môcť sledovať jednoducho online cez počítač, tablet, alebo telefón.

Hlavné výhody

Ochrana majetku
a bezpečnosť osôb

Kamerové systémy zvýšia bezpečnosť osôb a pomôžu ochrániť Váš majetok pred krádežou alebo poškodením.

Online
prenos

Snímaný obraz môžete vďaka online prenosu sledovať jednoducho cez počítač, tablet, alebo mobilný telefón.

Záznamy

Získate kamerové záznamy, ktoré môžu byť archivované podľa Vašich potrieb a platnej legislatívy.

Základné vlastnosti kamerových systémov:

  • kamerové systémy na báze IP technológie,
  • implementácia na rôzny hardvér podľa Vašich požiadaviek,
  • analýza obrazu, metadát a sofistikovaná detekcia,
  • príjemné užívateľské rozhranie aplikácií na sledovanie, záznam a vyhodnotenie obrazu,
  • integrácia s elektronickými zabezpečovacími systémami a systémami správy vstupu,
  • integrácia s ďalšími systémami perimetrickej ochrany (napr. radar).

Súčasťou komplexného riešenia inteligentného kamerového systému je i softvérová aplikácia určená na digitálne spracovanie obrazu, zvuku a dát, vhodná na nepretržité riadenie prenosu digitálneho videa prostredníctvom ľubovoľnej počítačovej siete. Softvér dokáže sprostredkovať živý obraz a zabezpečiť jeho ukladanie a archiváciu. Uložené záznamy je možné spätne vyhľadávať a prehrávať podľa rozličných kritérií ako sú čas, dátum, lokalita, poplach alebo pohyb. Je preto dokonalým riešením pre podnikový i verejný sektor.

V prípade záujmu,
alebo otázok