18+ rokov skúseností

Na slovenskom trhu pôsobíme už 18+ rokov a pomáhame zákazníkom chrániť ich informačné aktíva. V rámci svojho portfólia poskytujeme riešenia v oblasti informačných technológií a komplexnej objektovej bezpečnosti.

Zaoberáme sa budovaním dátových úložísk, bezpečnosťou dát, zálohovaním a archiváciou dát, riešením životného cyklu firemných informácií, zhodnocovaním obrazovej, zvukovej a dátovej informácie, a tiež riešeniami pre ochranu objektov a osôb. Našim cieľom je zaručiť optimálne, komplexné a funkčné riešenia zahŕňajúce analýzu, implementáciu, vyškolenie, technickú podporu a rozvoj. Pre zákazníkov vždy hľadáme také riešenia, ktoré im umožnia čo najlepšie využívať moderné technológie vo svoj prospech. Chceme byť pre nich spoľahlivým a stabilným partnerom, a preto kladieme veľký dôraz na ich spokojnosť. V plnení tohto záväzku nám pomáha zavedený a preskúšaný systém manažmentu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015, ktorý je aplikovaný na všetky procesy v spoločnosti a pre zákazníkov predstavuje záruku poskytovania služieb na vysokej odbornej úrovni.

Prečo si vybrať nás?

rokov na trhu

18+ rokov sme spoľahlivým partnerom a poskytovateľom služieb na slovenskom trhu IT a objektovej bezpečnosti. Máme skúsenosti z rôznych typov projektov v rôznych odvetviach. Pre štátnu i súkromnú sféru.

Profesionálne služby

Ku každému klientovi a každému projektu pristupujeme individuálne, zodpovedne a vysoko profesionálne. Dôraz kladieme na komplexnosť a funkčnosť riešení, flexibilitu, ústretovosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

Profesionálny tím

Naším najcennejším aktívom sú ľudia z tímu. Vďaka ich kontinuálnemu vzdelávaniu a dlhoročným skúsenostiam s realizáciou moderných IT riešení môžeme našim klientom poskytovať služby, ktoré maximálne uspokoja ich požiadavky.

Technologické zázemie

Dlhodobo spolupracujeme so silnými a spoľahlivými technologickými partnermi – najväčšími hráčmi na svetovom trhu. Vysoko kvalitné a progresívne technológie našich partnerov nám umožňujú realizovať aj náročné projekty.

Vybrané referencie

K našim zákazníkom patria najmä banky, poisťovne, telekomunikačné a energetické spoločnosti, priemyselné podniky, orgány štátnej správy a samosprávy. Svojim potenciálom a šírkou produktového portfólia dokážeme naplniť požiadavky i veľmi náročného klienta.

Telekomunikácie

Orange Slovensko, a. s.
Slovak Telekom, a. s.
GTS Slovakia, s. r. o.

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mesto Zvolen
Mesto Senec

Priemysel a služby

SLOVNAFT, a. s.
OLYMPIC CASINO SLOVAKIA, s. r. o.
OlyBet Slovakia, s. r. o.
Letisko M. R. Štefánika, a. s.
Letisko Poprad-Tatry, a. s.
Stredoslovenská energetika, a. s.
Volkswagen Slovakia, a. s.
Decodom, spol. s r. o.
Traco Systems, a. s.
KONŠTRUKTA – Defence, a. s.
ITSolutions SK, spol. s r. o.
Falck Emergency, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.

Bankovníctvo

Tatra banka, a.s.
Erste Group IT International, s. r. o.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
CitibankEurope, plc.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
FirstData Slovakia, s. r. o.
Cetelem Slovensko, a. s.
Istrobanka, a. s.
DanubePay, a. s.

V prípade záujmu,
alebo otázok