Správa dokumentov

Už žiadny chaos v dokumentoch. Dodáme Vám optimálne nastavený systém pre správu podnikových dokumentov, ktorý Vám zjednoduchší Váš pracovný život a odstráni vo Vašej firme problémy s neprehľadnosťou,  prípadne zdĺhavým pátraním po konkrétnom dokumente. A Vy môžete ušetrený čas využiť efektívnejšie.

Ponúkame Vám komplexné riešenie pre správu dokumentov (DMS), schopné zabezpečiť všetky činnosti spojené so životným cyklom podnikových dokumentov – od ich vzniku (vytvorenia alebo doručenia) cez spracovanie, schvaľovanie až po archiváciu v digitálnej podobe. Systém efektívne vytvára a spracováva digitálny archív, ktorý udržiava väzbu medzi digitalizovanými originálmi a ich digitálnymi kópiami.

Optimalizovaná správa podnikových dokumentov Vám okrem zjednodušenia archivácie a sprehľadnenia firemných dokumentov prinesie viacero ďalších výhod, najmä zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie produktivity práce, úsporu času pri vyhľadávaní dokumentov, riadený obeh dokumentov a ich bezpečnosť. Výrazne sa zrýchli spracovanie, obeh a schvaľovanie Vašich dokumentov.

Hlavné výhody

Centralizácia
firemných informácií

Firemné informácie a dokumenty sú prehľadne archivované na jednom mieste.

Nepretržitá
dostupnosť dokumentov

Dokumenty sú Vám kedykoľvek prístupné, vrátane možnosti súbežného používania dokumentu viacerými pracovníkmi v rovnakom čase.

Zvýšenie
produktivity práce

Úspora času pri vyhľadávaní dokumentov vedie k zvýšeniu produktivity práce Vašich zamestnancov.

Riadený
obeh dokumentov

Prepracovaný systém užívateľov, rolí a skupín s rôznymi úrovňami oprávnení na prezeranie alebo editáciu zabezpečí riadený obeh dokumentov a ich bezpečnosť.

Systém správy dokumentov ponúka:

 • elektronický archív, digitalizáciu dokumentácie,
 • fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie na základe viacerých parametrov,
 • systém užívateľov, rolí a skupín s rôznymi úrovňami oprávnení na prezeranie alebo editáciu,
 • možnosť sledovania schvaľovacieho procesu (napr. pri účtovných dokladoch),
 • distribúcia úloh a prehľad o stave ich spracovania,
 • možnosť integrácie s iným riešením (napr. ERP aplikáciami),
 • jednoduchý prístup cez internetové pripojenie.

Čo všetko môžete v module evidovať?

 • Doručenú a odoslanú poštu
 • Doručené faktúry
 • Spisovú službu
 • Zápisy z porád vedenia
 • Zápisy z obchodných rokovaní
 • Zákaznícke a obchodné zmluvy
 • Verejné zákazky
 • Projekty
 • Interné smernice
 • Kontakty
 • E-mailové schránky
 • Reklamácie a sťažnosti

 

Kompletné riešenie pre správu dokumentov obsahuje všetky uvedené moduly. Konečné riešenie je vždy zostavené z modulov vybraných podľa individuálnych potrieb zákazníka.

V prípade záujmu,
alebo otázok