Radarová perimetria

Perimetrická ochrana je účinnou prvotnou ochranou proti narušiteľom. Jej úlohou je zabezpečiť pozemok alebo oblasť pred vstupom nepovolaných osôb.

Existuje viacero druhov perimetrickej ochrany. Rozhodnutie, ktorý spôsob zvoliť, záleží od druhu a veľkosti chráneného objektu alebo plochy. Okrem kamerových zabezpečovacích systémov Vám v rámci nášho portfólia ponúkame aj novinku v oblasti perimetrickej ochrany – radarový bezpečnostný systém. Radar dokáže identifikovať a sledovať pohyb viacerých narušiteľov i za bariérou (napríklad plot) ešte predtým,

ako dosiahnu ochrannú hranicu perimetra a samozrejme po jej prekročení. Vďaka vysokej frekvencii a úzkemu lúču neprekážajú radaru v monitorovaní žiadne poveternostné podmienky (dážď, sneh, slnečné svetlo, vysoká či nízka teplota, dym, hmla ani tma). Jeho použitie je preto výhodné predovšetkým na miestach, kde iné senzory pre tieto podmienky pri detekcii zlyhávajú.

Hlavné výhody

Vhodné na detekciu
rozsiahlych plôch

Pracuje v každom počasí,
cez deň i v noci

3D+ technológia garantuje
vysoký stupeň ochrany

Eliminácia falošných
poplachov

Lúč radaru sa smerom od senzoru rozširuje v úzkom vertikálnom a horizontálnom uhle, až kým nedosiahne zemský povrch. Pokryje monitorovanú oblasť podobne ako lúč svetla baterky a je prakticky nemožné sa mu vyhnúť. Ožiarenie radarovým lúčom nepredstavuje pre ľudí žiadne zdravotné riziko – lúč vydáva žiarenie iba 10 mW, čo je stokrát menej ako žiarenie mobilného telefónu.

Radarový systém využíva vlastný bezpečnostný softvér, ktorý dokáže pre operátora stanoviť oblasť incidentu na mape alebo leteckej snímke územia. Na snímke sa tiež zobrazuje umiestnenie, rýchlosť a smer pohybu narušiteľa. Softvér umožňuje i riadenie kamerového systému. Operátor môže zamerať príslušnú kameru na miesto narušenia, a preskúmať tak aktuálnu situáciu. Dokáže tiež zistiť, či je narušiteľom osoba alebo automobil, vie rozpoznať vtáky a malé zvieratá, a eliminovať tak prípadný falošný poplach.

V prípade záujmu,
alebo otázok