IT infraštruktúra

V rámci komplexného riešenia IT infraštruktúry Vám pomôžeme s návrhom, výstavbou a riadením inovatívnej, flexibilnej a bezpečnej IT infraštruktúry.

Pri navrhovaní riešení uplatňujeme princípy GREEN IT – našou snahou je minimalizovať náklady na výstavbu a prevádzku IT infraštruktúry prostredníctvom odstránenia nepotrebných prvkov v architektúre a zavádzaním progresívnych inovatívnych technológií. Centralizované riešenie pre výstavbu IT infraštruktúry pozostáva z návrhu a dodávky serverov vrátane diskov a pások, sieťových prvkov (SAN, LAN, WAN), centrálnych dátových úložísk, operačného systému, aplikačného, archivačného a zálohovacieho softvéru.

Okrem výstavby IT infraštruktúry Vám ponúkame aj pomoc pri procese optimalizácie už existujúceho firemného IT vybavenia. Optimalizácia umožňuje vyhodnotiť aktuálny stav infraštruktúry a zmeniť ho tak, aby odrážal skutočnú úroveň potrieb spoločnosti. Optimalizácia IT infraštruktúry Vám zabezpečí výrazné zníženie nákladov firmy a zvýši úroveň služieb poskytovaných IT oddelením. Umožňuje zahodiť všetko zbytočné, zefektívniť neefektívne a zlepšiť fungujúce.

Prečo optimalizovať IT infraštruktúru?

Priama
úspora nákladov

Optimalizovaný IT systém umožňuje maximálne efektívne využívať zdroje. Výsledkom je celková konsolidácia hardvéru, priestorové úspory a nižšie energetické nároky.

Vysoká
flexibilita

Pri budúcich požiadavkách umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie nových aplikácií, rozšírenie o nové servery, dátové úložiská a desktopy.

Vyššia
bezpečnosť a dostupnosť

Dosiahne sa vyššia bezpečnosť IT systému, max. dostupnosť IT služieb, vyššia odolnosť voči výpadkom jednotlivých komponentov a jednoduchšia správa IT.

Základné riešenia
v oblasti IT infraštruktúry

  • dodávka riešení v oblasti serverových systémov,
  • inštalácia a konfigurácia systémov na ukladanie dát – storage systémov, páskových knižníc, diskových systémov,
  • riešenia pre zálohovanie a obnovu dát s deduplikáciou,
  • virtualizácia, replikácia IT infraštruktúry,
  • návrhy dátovej architektúry – štruktúrovaná kabeláž, optické siete,
  • inštalácia a konfigurácia databázových systémov.

Softvérové riešenie pre integráciu dát

Ako súčasť optimálnej IT infraštruktúry Vám ponúkame softvérové riešenie pre integráciu dát, ktoré zabezpečí, aby prenos súborov spĺňal požiadavky výkonnosti, bezpečnosti, spoľahlivosti, automatizácie, adaptability, škálovateľnosti, integrovateľnosti a štandardizácie. Softvér umožní zabezpečiť vysoko výkonný a riadený prenos súborov obsahujúcich akýkoľvek typ dát, a to i pri práci v heterogénnych prostrediach s rôznorodými súborovými systémami.

V prípade záujmu,
alebo otázok