Vývoj softvérových aplikácií

Nevyhovujú Vám bežne dostupné softvérové produkty, pretože nepokrývajú všetky Vaše špecifické požiadavky?  Hľadáte softvér, ktorý sa prispôsobí Vašim podnikovým procesom a jeho používateľom, a nie naopak? Našim cieľom je vytvoriť pre Vás softvérové riešenie, ktoré bude svojou funkcionalitou pokrývať všetky Vaše potreby.

Zameriavame sa na vývoj a dodávku softvéru a aplikácií pre oblasť správy a optimalizácie podnikových procesov. Orientujeme sa predovšetkým na vývoj ERP systémov. ERP systém od nás Vám umožní lepšie prepojiť jednotlivé oddelenia v rámci spoločnosti, a zlepší tak zdieľanie informácií medzi nimi.

Zahŕňa v sebe nástroje na riadenie vzťahu so zákazníkmi umožňujúce zaznamenať celý predajný proces od prvého kontaktu až po fakturáciu, moduly na riadenie skladového hospodárstva, správu majetku, plánovanie výroby, účtovníctvo a ďalšie. Okrem štandardných ERP modulov Vám ponúkame možnosť prispôsobiť si systém presne podľa potrieb a požiadaviek Vašej spoločnosti. Vždy dbáme na to, aby každá aplikácia bola maximálne funkčná a užívateľsky prívetivá.

Hlavné výhody

Všetko
v jednom

ERP softvérové riešenie spája navzájom firemné procesy, informácie i ľudí do jedného funkčného prostredia. Pomáha archivovať, zdieľať, ale i chrániť kľúčové firemné dáta.

Automatizácia
a zvýšenie produktivity

Vzájomná prepojenosť firemných procesov uľahčuje chod firmy, vedie k vyššej efektivite práce zamestnancov, a tým k celkovému zvýšeniu výkonnosti podniku.

Maximálna funkčnosť
a užívateľská prívetivosť

Kvalitné nástroje = spokojní ľudia.  S našimi aplikáciami budete pracovať radi, pohodlne a efektívne vďaka ich funkčnosti a max. užívateľskej prívetivosti.

Komplexné poklady
pre rozhodovanie

Riadenie a rozhodovanie manažmentu spoločnosti vždy na základe aktuálnych informácií a komplexných prehľadov.

Etapy vývojového procesu

Od samotného začiatku sa stávate členom nášho vývojového tímu. Môžete sa nás pýtať na čokoľvek a my Vám vždy radi všetko vysvetlíme. Máte prístup k hotovým častiam aplikácií, môžete ich testovať a vďaka tomu ovplyvňovať vývoj Vášho systému alebo aplikácie tak, aby v závere výsledok čo najlepšie vyhovoval Vašim požiadavkám a potrebám.

  1. dôsledná analýza Vašich potrieb, spoznanie Vašich predstáv, vypracovanie technickej špecifikácie,
  2. návrh celkovej architektúry informačného systému,
  3. vývoj, testovanie, implementácia a integrácia systému, školenia používateľov,
  4. technická podpora, adaptácia systému na zmenené podmienky,
  5. konzultácie a poradenstvo.

Pri rozhodovaní o nákupe softvéru alebo aplikácií je samozrejme dôležité aj finančné hľadisko. Okrem štandardnej formy predaja formou licencie Vám ponúkame aj nákup softvéru ako služby (platba za mesačnú servisnú podporu) s inštaláciou priamo vo Vašej spoločnosti alebo inštaláciou do cloudu úplne bez starostí o správu systému.

V prípade záujmu,
alebo otázok